Επικοινωνία


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ψηφιακό Αρχείο Ελληνικού Πολιτισμού, μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με τον κ. Θεόδωρο Κορρέ στον αριθμό 2310 99 7224, κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00-11:00.
Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας.